Vi bằng là gì? Có nên mua nhà đất vi bằng | Trảng Bom Land.

29/09/2021 ( 0) Nhận xét
 “Vi bằng là văn bản do Thừa phát lại lập, ghi nhận sự kiện, hành vi được dùng làm chứng cứ trong xét xử và trong các quan hệ pháp lý khác”.


Vi bằng là gì?
 Vi bằng là văn bản ghi nhận sự kiện, hành vi có thật do Thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của Nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020.
Giá trị pháp lý của vi bằng?
 - Vi bằng không thay thế văn bản công chứng, văn bản chứng thực, văn bản hành chính khác.
 - Vi bằng là nguồn chứng cứ để Tòa án xem xét khi giải quyết vụ việc dân sự và hành chính theo quy định của pháp luật, là căn cứ để thực hiện giao dịch giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.
Sự khác nhau của vi bằng và công chứng?
 Khoản 1 điều 2 luật công chứng 2014 quy định : Công chứng là việc Công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng nhận tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch bằng văn bản và văn bản công chứng có giá trị thi hành đối với các bên tham gia hợp đồng, giao dịch, đối với các loại giao dịch về bất động sản mà pháp luật bắt buộc phải công chứng, chứng thực như chuyển nhượng, thế chấp bất động sản...
 Khoản 3 điều 2 nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 quy định : Vi bằng là văn bản nghi nhận hành vi là có thật do thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan tở chức theo quy định của nghị định này.
Việc lập vi bằng của Thừa phát lại hoàn toàn khác với việc chứng nhận văn bản công chứng của Công chứng viên. Thực tế cho thấy, có nhiều trường hợp các bên mua bán nhà đất bằng “giấy tay” và yêu cầu Thừa phát lại lập vi bằng ghi nhận việc các bên có giao nhận tiền liên quan đến việc mua bán nhà. Việc Thừa phát lại lập vi bằng chính là xác nhận việc giao nhận tiền của các bên. Về sau, giao dịch mua bán nhà đất của các bên nếu xảy ra tranh chấp, có thể bị Tòa án tuyên là vô hiệu, nhưng vi bằng của Thừa phát lại có giá trị chứng cứ để chứng minh việc các bên đã có thỏa thuận mua bán, giao nhận tiền, thực hiện hợp đồng, làm cơ sở cho Tòa án giải quyết hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu. 
Có nên mua nhà đất vi bằng?
 Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp lập vi bằng liên quan đến bất động sản được sử dụng sai tính chất, mục đích, nhằm hợp pháp hóa các giao dịch không phù hợp với quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, vi bằng được sử dụng như một văn bản mang tính chất giao dịch bất động sản khi các giao dịch này không đủ điều kiện để thực hiện thủ tục công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.
 Theo Điều 167 luật đất đai 2013 quy định hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được công chứng, chứng thực.Điều 122 luật nhà ở 2014 quy định hợp đồng mua bán nhà ở phải được công chứng, chứng thực. Còn đối với vi bằng Khoản 3 điều 2 nghị định 08/2020/NĐ-CP ngày 08/01/2020 quy định : Vi bằng là văn bản nghi nhận hành vi là có thật do thừa phát lại trực tiếp chứng kiến, lập theo yêu cầu của cá nhân, cơ quan, tổ chức theo quy định của nghị định này. 
 Vì vậy để mua bán hợp pháp an toàn thì các bạn nên mua nhà đất theo hình thức công chứng vì nó có văn bản xác nhận hợp đồng chuyển nhượng còn vi bằng là hình thức làm chứng trực tiếp của Thừa Phát Lại xác nhận có giao dịch. 

Nhận xét

Đăng nhận xét

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok