Đồng Nai nâng cấp, mở mới các tuyến đường tỉnh đạt lộ giới 45m

30/11/2021 ( 0) Nhận xét

 Đồng Nai nâng cấp, mở mới các tuyến đường tỉnh đạt lộ giới 45m(ĐN)- UBND tỉnh đã có quyết định về việc sửa đổi điểm a, khoản 2, Mục II, Điều 1 Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 3-3-2017 của UBND tỉnh về quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Đồng Nai đến năm 2020 và định hướng chiến lược phát triển đến năm 2030.

Theo đó, đối với hệ thống đường tỉnh, định hướng chung quy hoạch đến năm 2030 sẽ thực hiện nâng cấp, mở mới các tuyến đạt tiêu chuẩn từ 2-6 làn xe, lộ giới 45m. Một số tuyến trục chính định hướng phục vụ khu vực sẽ nâng lên 4-8 làn xe, lộ giới 60-80m.

Riêng đối với những đoạn tuyến đi qua khu vực đô thị sẽ được đầu tư theo quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt.

Đối với 25 tuyến đường tỉnh hiện hữu cũng sẽ được phân kỳ đầu tư để đạt mục tiêu nâng cấp, mở rộng để đạt quy chuẩn quy hoạch. Tương tự, đối với 13 tuyến đường tỉnh sẽ được đầu tư mở mới trong giai đoạn tới cũng sẽ được phân kỳ đầu tư để đến năm 2030 đạt quy chuẩn quy hoạch. Đối với 7 tuyến trục chính quan trọng, sẽ được phân kỳ đầu tư để đạt quy chuẩn quy hoạch từ 60-80m.

Đối với hệ thống đường huyện sẽ thực hiện nâng cấp các tuyến hiện hữu cũng như xây dựng các tuyến mở mới đạt tối thiểu quy mô 2-4 làn xe, lộ giới khoảng 32m. Một số tuyến quan trọng sẽ được nâng cấp đạt 2-6 làn xe, lộ giới khoảng 45m.

Cụ thể các tuyến đường kết nối Trảng Bom như sau:

DT.772 (Trảng Bom – Xuân Lộc): Dài 58.2 km, điểm đầu giao với DT.766 – huyện Xuân Lộc; điểm cuối giao DT.767 – huyện Trảng Bom. Quy hoạch tuyến đạt quy mô 04 – 08 làn xe, lộ giới 45 m.

DT.777 : Dài khoảng 19.07 km, điểm đầu giao quốc lộ 1  – thị trấn trảng bom; điểm cuối giao quốc lộ 51 – huyện Long Thành. Quy hoạch tuyến theo tiêu chuẩn đường đô thị, lộ giới 45 m.

DT.778 (Bắc Sơn – Long Thành): Dài khoảng 18.12 km, điểm đầu giao quốc lộ 1 tại km 1854+200 – xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom; điểm cuối giao DT.769 (Đoạn tuyến mới mở) – huyện Long Thành.

Quy hoạch hướng tuyến quy mô phân kỳ đầu tư cụ thể như sau:

 • Đoạn 1 từ quốc lộ 1 đến đường Võ Nguyên Giáp chiều dài khoảng 4,5 km quy hoạch đạt quy mô 4 – 6 làn xe, lộ giới 45 m.
 • Đoạn 2 từ đường Võ Nguyên Giáp đến giao DT.777 dài khoảng 5,77 km. Quy hoạch tiêu chuẩn đường đô thị lộ giới 60 m.
 • Đoạn 3 từ DT.777 đến giao DT.769 dài 7,85 km quy hoạch đạt quy mô 4 đến 8 là xe lộ giới 45 m

DT. 778B: Mở mới tuyến đường tỉnh từ đường DT.778 (Bắc Sơn – Long Thành) đến khu công nghiệp Giang Điền, chiều dài khoảng 1,82 km. Quy hoạch theo tiêu chuẩn đường đô thị, lộ giới 45 m.

DT.780B: Mở mới tuyến đường tỉnh từ quốc lộ 1 huyện Trảng Bom kết nối đến DT.780 huyện Cẩm Mỹ. Toàn tuyến dài khoảng 16,24 km. Tuyến quy hoạch Đạt quy mô 04 – 06 làn xe lộ giới 45 m. Đầu tư giai đoạn năm 2025 riêng đoạn đi qua khu công nghiệp công nghệ cao Dofico thực hiện theo quy hoạch khu công nghiệp.

DT.769: Đoạn từ quốc lộ 1 đến Quốc lộ 51

 • Đoạn 1 từ Quốc lộ 1 (Dầu Giây) đến vành đai 4 dài 14.76 km, quy hoạch 6 làn xe, lộ giới 45 m.
 • Đoạn 2 từ vành đai 4 đến Quốc lộ 51B dài 15.6 km, quy mô 8 làn xe, lộ giới 45 m.

DT. 767: Đoạn từ quốc lộ 1 điểm cuối DT. 761 (xã Mã Đà)

 • Đoạn 1 từ quốc lộ 1 km đến km16+754 dài 75 km, quy mô 4 đến 6 làn xe, lộ giới 45 m.
 • Đoạn 2 (qua qua thị trấn Vĩnh An) từ km 16+0,54 đến km17+840 (ngã tư trung tâm hành chính) dài 9 km, lộ giới 33 m.
 • Đoạn 3 (qua thị trấn Vĩnh An) từ km17+840 đến km 18+ 940 dài 1.1 km, lộ giới 22m
 • Đoạn 4 từ km18 + 940 điểm cuối DT.761 (xã Mã Đà) dài 4,18 km quy mô 04 – 06 làn, dài 45 m.

Đường Tà Lài từ quốc lộ 20 đến sông Đồng Nai

 • Đoạn 1(13 km đầu tuyến) từ quốc lộ 20 đến đường Giao D. Phú Lập Núi Tượng.
 • Đoạn 2 (4 km còn lại) từ đường Giao Đ. Phú Lập Núi Tượng đến sông Đồng Nai, dài 4 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe, lộ giới 30m.

Đường Trà Cổ từ quốc lộ 20 đến Đập Đồng Hiệp

 • Đoạn 1 (6,5 km đầu tuyến) từ QL 20 đến ngã ba chợ Phú Hòa
 • Đoạn 2 (4 km còn lại) bắt đầu từ ngã ba chợ Phú Hòa đến Đập Đồng Hiệp dài 2,5 km quy mô từ 2 đến 4 lần xe, lộ giới 32 m .

Đường gom Bắc QL 20 bắt đầu từ QL 20 đến đường 120 dài 14,7 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe lộ giới 32 m.

Đường Phú Ngọc – Gia Canh bắt đầu từ đường 104 Bắc – Nam Lộ đến đường KDL Thác Mai dài 8,6 km quy mô từ 2 đến 4 làn xe.

 • Đoạn 1 từ đường 104 Bắc Nam Lộ đến Km 1+500 dài 1,5 km quy mô 2 đến 4 làn xe lọ giới 32 m.
 • Đoạn 2 từ km 1+500 đến đường vào KDL Thác Mai dài 7,1 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe, lộ giới 32m.

Đường Phú Lâm Thanh Sơn bắt đầu từ đường Phú Xuân – Núi Tượng đến đường Phú Lâm Thanh Sơn dài 8 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe lộ giới 32 m.

Đường ven suối Tam Bung bắt đầu từ đường Bình Lộc Cây Đa đến đường Cầu Ván, dài 13,8 km quy mô từ 2 đến 4 làn xe lộ giới 32 m.

 • Đoạn 1 từ đường Bình Lộc Cây Đa đến Km 1+500, dài 1,5 km, quy mô từ 2 đến 4 làn xe, lộ giới 32 m.
 • Đoạn 2 từ km 1+500 đến đường Cầu Ván, dài 12.3 km quy mô từ 2 đến 4 làn xe, lộ giới 32 m.

Đường Phú Xuân Núi Tượng bắt đầu từ quốc lộ 20 đến xã Núi Tượng dài 18 km, quy mô từ 2 đến 4 làn, xe lộ giới 32 m.

Đường Năm Rưỡi bắt đầu từ Đường Tà Lài đến sông Đồng Nai, dài 9 km quy mô từ 2 đến 4 lần xe lộ giới 32 m.

Việc điều chỉnh sửa đổi quy mô quy hoạch các tuyến đường tỉnh nhằm mục tiêu tạo thuận lợi trong lưu thông vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân và doanh nghiệp, đáp ứng nhu cầu phát triển trong thời gian tới. Bởi hiện nay, các tuyến đường tỉnh hiện hữu đều có quy mô nhỏ từ 6-11m nên không đáp ứng đủ nhu cầu phát triển. Trên địa bàn tỉnh hiện chỉ có đường tỉnh 319 (dài khoảng 7km) là có quy mô 30m.     


Nhận xét

Đăng nhận xét

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok