Đồng Nai mở rộng 17 tuyến đường tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn

27/12/2021 ( 0) Nhận xétCùng với việc điều chỉnh số lô đất tái định cư, UBND tỉnh cũng quyết định điều chỉnh quy hoạch mở rộng một số tuyến đường giao thông tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn.

Vào tháng 5/2021, khi thực hiện bàn giao đất tái định cư cho người dân, nhiều hộ dân đã có phản ảnh về việc một số tuyến đường giao thông tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn có bề rộng mặt đường quá nhỏ. Để đáp ứng nguyện vọng của người dân, các đơn vị liên quan đã đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh quy hoạch, mở rộng các tuyến đường này.

Theo quyết định của UBND tỉnh, có 17 tuyến đường tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn sẽ được điều chỉnh, mở rộng bề mặt đường.

Cụ thể, đối với 2 tuyến đường D12, D17 thuộc phân khu I sẽ bỏ dải phân cách giữa đường, nâng bề rộng mặt đường từ 5m thành 12 m (đường vẫn giữ nguyên lộ giới 22 m theo quy hoạch đã được phê duyệt).

6 tuyến đường gồm D10, N7 thuộc phân khu I; D10, N7 thuộc phân khu II và N7, N8 thuộc phân khu III sẽ giảm bề rộng dải phân cách từ 6m xuống 4m, nâng bề rộng mặt đường từ 5m mỗi bên thành 6m mỗi bên (các tuyến đường này vẫn giữ nguyên lộ giới 26 m theo quy hoạch đã được phê duyệt).

Riêng tại phân khu II, các tuyến đường gồm: N27, N28, N35, N36 sẽ giảm bề rộng dải phân cách từ 15 m xuống 11 m, nâng bề rộng mặt đường từ 4m mỗi bên thành 6m mỗi bên (lộ giới các đường vẫn giữ nguyên 33 m theo quy hoạch đã được phê duyệt). 2 tuyến đường N44, N45 điều chỉnh giảm bề rộng dải phân cách từ 7,5 m xuống 3,5 m, nâng bề rộng mặt đường từ 4m mỗi bên thành 6m mỗi bên (lộ giới đường vẫn giữ nguyên 25,5 m theo quy hoạch đã được phê duyệt). 2 tuyến đường D11, D40 sẽ điều chỉnh giảm bề rộng dải phân cách từ 4m xuống 2m, nâng bề rộng mặt đường từ 5m mỗi bên thành 6m mỗi bên (lộ giới đường vẫn giữ nguyên 24 m theo quy hoạch đã được duyệt).

Đồng thời, tuyến đường N37 thuộc phân khu III sẽ điều chỉnh giảm bề rộng dải phân cách từ 13 m xuống 11 m, nâng bề rộng mặt đường từ 5m mỗi bên thành 6m mỗi bên (tuyến đường vẫn giữ nguyên lộ giới 33 m theo quy hoạch đã được phê duyệt).

Cùng với đó, UBND tỉnh đã có các quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đối với 3 phân khu thuộc khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (huyện Long Thành). Theo đó, để đáp ứng nguyện vọng của người dân, UBND tỉnh đã thống nhất điều chỉnh quy hoạch chuyển 2 block nhà cao tầng tại khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn thành các lô đất tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ dân trước đây đã đăng ký tái định cư tại khu tái định cư Bình Sơn chuyển về.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok