Gần 200 ha đất được giao thêm để thực hiện Dự án sân bay Long Thành

24/12/2021 ( 0) Nhận xét

 

UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định về việc giao thêm gần 200 ha đất đợt 2 cho Cảng vụ Hàng không miền Nam để thực hiện Dự án sân bay Long Thành...

Mục đích sử dụng đất là đất giao thông. Hình thức giao đất là Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất với thời hạn sử dụng lâu dài.

UBND tỉnh Đồng Nai giao các đơn vị có liên quan thực hiện quản lý, sử dụng đất theo đúng quy định của Luật Đất đai, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam và các quy định khác của pháp luật; thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về giao đất không thu tiền sử dụng đất, cho thuê trong khu vực sân bay cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu theo quy định của pháp luật; kiểm tra việc sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai đối với tổ chức, cá nhân được Cảng vụ Hàng không miền Nam giao đất, cho thuê đất.

Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai có trách nhiệm xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa; thông báo cho tổ chức sử dụng đất nộp tiền sử dụng đất, phí, lệ phí theo quy định của pháp luật (nếu có); chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Đồng Nai thực hiện việc chỉnh lý hồ sơ địa chính. Đồng thời, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế Đồng Nai và đơn vị liên quan xác định đơn giá thuê đất tại sân bay Long Thành; ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Sân bay Long Thành được xây dựng tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai với diện tích 5.000 ha. Trong đó, giai đoạn 1 có diện tích hơn 1.800 ha, được khởi công vào tháng 1/2021, dự kiến năm 2025 sẽ đưa vào khai thác. Cuối năm 2020, Đồng Nai đã giao cho Cảng vụ Hàng không miền Nam hơn 1.280 ha đất. Đến nay, tổng diện tích đất tỉnh đã giao là gần 1.500 ha.

Để thúc đẩy tiến độ dự án, Văn phòng Chính phủ mới đây đã có Thông báo 340/TB-VPCP ban hành ngày 20/12/2021 về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành tại cuộc họp về tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư xây dựng Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Phó Thủ tướng yêu cầu đối với công tác giải phóng mặt bằng, chậm nhất 31/12/2021 hoàn thành bàn giao, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất toàn bộ 1.810 ha và bàn giao 722 ha khu vực đổ đất dự trữ. Đối với phần diện tích còn lại (trên toàn bộ diện tích 4.946,5 ha) hoàn thành trước 30/6/2022.

Đồng thời, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam (VATM) phải kiện toàn Ban quản lý dự án với đầy đủ bộ máy, chức năng nhiệm vụ, quy chế làm việc… để bảo đảm tính pháp lý, rõ trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm chất lượng, tiến độ, hiệu quả; trong đó cần khẩn trương có phương án bảo đảm điều kiện cơ sở vật chất cho Ban quản lý dự án, tạo thuận lợi nhất trong điều hành, tổ chức thi công.

Với tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng công nghệ tiên tiến, các chủ đầu tư cần đổi mới tư duy, nghiên cứu rút ngắn tiến độ các hạng mục công việc như tư vấn thiết kế, mua sắm vật tư, thiết bị… ngay từ khi lập hồ sơ mời thầu, trên nguyên tắc không làm ảnh hưởng đến chất lượng công việc và bảo đảm quy định của pháp luật.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải cần chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác thẩm định các hồ sơ thiết kế.

Về thu xếp nguồn vốn triển khai Dự án thành phần 3, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ACV khẩn trương làm việc với các ngân hàng thương mại về việc vay vốn trong nước bằng ngoại tệ theo quy định.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok