Đồng Nai có 1.521 dự án đủ điều kiện thực hiện trong năm 2022 | Trảng Bom Land

23/12/2021 ( 0) Nhận xét

 

Mới đây, lãnh đạo UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ trì Hội nghị Thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các huyện, TP. Biên Hòa và TP. Long Khánh.

Theo kế hoạch sử dụng đất các địa phương năm 2021 được UBND tỉnh Đồng Nai phê  duyệt có 1.967 dự án, tổng diện tích 29.456 ha. Tuy nhiên, đến cuối năm 2021, mới có 223 dự án hoàn thành thủ tục đất đai; 1.309 dự án đang triển khai và 435 dự án chưa thực hiện. Những dự án chưa thực hiện đa số có diện tích đất lớn. Các địa phương đề xuất hủy bỏ 410 dự án có diện tích hơn 8.200 ha.

Trong năm 2022, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đề xuất đưa vào kế hoạch sử dụng đất 2.031 dự án. Nhưng qua rà soát chỉ còn khoảng 1.521 dự án đủ điều kiện để thực hiện.

Hầu hết, các thành viên trong Hội đồng thẩm định đều thống nhất với việc thông qua hơn 1.500 ngàn dự án đã được Sở Tài nguyên Môi trường và một số sở ngành, địa phương đã thống nhất. Địa phương sẽ triển khai nhiều dự án trong năm 2022 là TP. Biên Hòa, huyện Long Thành, Nhơn Trạch, Định Quán, Trảng Bom…

Bên cạnh đó, các địa phương phải rà soát lại tất cả các dự án nằm trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021, chưa thực hiện hết thì phải làm cho xong mới đề xuất dự án mới cho năm 2022.

Các dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất quá 3 năm không triển khai phải thu hồi theo Luật Đất đai năm 2013. Đồng thời, những dự án mới đưa vào kế hoạch sử dụng đất năm tới phải phù hợp quy hoạch sử dụng đất nếu không sẽ bị loại ra.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chỉ đạo, tất cả các dự án đưa vào kế hoạch sử dụng đất quá 3 năm không triển khai phải đưa ra khỏi kế hoạch sử dụng đất năm 2022.

Các địa phương rà soát lại một lần nữa các dự án trọng điểm đi qua địa bàn mình để bổ sung vào kế hoạch sử dụng đất năm 2022. Trong đó, chú ý các khu đất lợi thế lớn của tỉnh sẽ đưa ra đấu thầu trong năm 2022. Những vấn đề trên các huyện, TP. Biên Hòa, Long Khánh phải hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt trước ngày 31/12/2021 để không ảnh hưởng đến việc thực hiện các dự án. Theo quy định thì kế hoạch sử dụng đất phê duyệt mỗi năm một lần.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok