Huyện Trảng Bom: Tăng cường lãnh đạo quản lý đất đai

16/03/2022 (0) Nhận xét

 


Trong những năm qua, H.Trảng Bom có tốc độ đô thị hóa nhanh và phát triển mạnh về công nghiệp. Hiện nay, trên địa bàn huyện có 4 khu công nghiệp tập trung và các cụm công nghiệp đã đi vào hoạt động, thu hút lực lượng lớn lao động từ khắp các tỉnh, thành đến làm việc, sinh sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Tuy nhiên, khi người dân từ các nơi về đây làm việc đã kéo theo nhu cầu về đất đai để xây dựng nhà ở. Từ đó, làm biến động về đất đai và xây dựng trên địa bàn.

* Nâng cao nhận thức

Huyện cũng đã thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; rà soát và xây dựng kế hoạch sử dụng đất; niêm yết, công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy trình pháp luật quy định.

Trong quá trình xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, huyện đã lấy ý kiến người dân theo đúng quy định pháp luật. Thường xuyên tổ chức đoàn thanh tra về trách nhiệm người đứng đầu địa phương, các ngành và cán bộ địa chính – xây dựng trong thực thi công vụ. Đối với địa bàn phức tạp về quản lý đất đai, xây dựng, huyện đã thực hiện kiểm tra đột xuất (kể cả ngoài giờ hành chính) để phát hiện, ngăn chặn, xử lý các vi phạm.

Kết quả từ năm 2018-2021, các cơ quan chức năng của huyện đã phát hiện và xử lý 882 vụ việc vi phạm về đất đai, xây dựng, khoáng sản; trong đó, 186 vụ việc được ngăn chặn, xử lý kịp thời, trả lại hiện trạng ban đầu khi mới phát sinh vi phạm (các trường hợp này không ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính); còn lại 696 vụ việc vi phạm, đã ban hành quyết định xử lý vi phạm hành chính (trong đó vi phạm về quản lý đất đai có 531 vụ, xây dựng 92 vụ và khoáng sản 73 vụ). Trong số 696 vụ vi phạm, đến nay đã khắc phục hậu quả được 412 vụ, còn lại chưa khắc phục xong.

 Nhiệm vụ chung của cả hệ thống chính trị

Phó chủ tịch UBND H.Trảng Bom Lê Ngọc Tiên nhận xét, qua thực hiện Chỉ thị 21-CT/HU, các vụ việc vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng, khoáng sản trên địa bàn huyện có xu hướng giảm dần. Cụ thể, về lĩnh vực đất đai, năm 2020 phát sinh vi phạm và xử lý 122 vụ; năm 2021 phát sinh vi phạm và xử lý 80 vụ. Đối với vi phạm về trật tự xây dựng, nếu như năm 2018 phát sinh vi phạm và xử lý 35 vụ thì đến năm 2021 phát sinh vi phạm và xử lý 14 vụ…

Qua các vụ việc vi phạm nói trên, về thẩm quyền xử lý của UBND huyện và tỉnh có 73 vụ vi phạm về lĩnh vực khoáng sản; 72 vụ vi phạm về lĩnh vực đất đai và 92 vụ vi phạm về lĩnh vực xây dựng.

Để đạt được kết quả giảm dần số vụ việc vi phạm như trên, các cơ quan, đơn vị chuyên môn của huyện đã nâng cao trách nhiệm trong tham mưu UBND huyện về công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, khoáng sản và trật tự xây dựng. Đối với Huyện ủy và UBND huyện đã chỉ đạo cơ quan chức năng và UBND các xã, thị trấn tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về đất đai. Theo đó, trong 2 năm 2018 và 2019, UBND huyện đã thành lập đoàn thanh tra việc quản lý sử dụng đất tại 5 xã: Quảng Tiến, Sông Trầu, Đông Hòa, Trung Hòa và Tây Hòa. Qua thanh tra đã phát hiện sai sót trong cập nhật chỉnh lý hồ sơ địa chính chưa đầy đủ, kịp thời, sử dụng đất không đúng mục đích, tự ý mở đường, xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp diễn ra ở các xã: Sông Trầu, Tây Hòa, Trung Hòa. UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND các xã để xảy ra vi phạm, tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm cá nhân có liên quan và khắc phục hậu quả.

Bên cạnh đó, huyện đã tổ chức thanh tra việc phản ánh kiến nghị của công dân liên quan công tác quản lý đất đai tại các xã: Bắc Sơn, Sông Trầu, An Viễn và Đồi 61. Đồng thời, tổ chức thanh tra việc lập quy hoạch đất và kế hoạch sử dụng đất tại xã An Viễn.

Cùng với công tác thanh tra của cơ quan quản lý nhà nước, hằng năm, HĐND, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội của huyện đã đưa nội dung giám sát việc thực hiện Chỉ thị 21-CT/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy và việc thực hiện các quy định pháp luật về đất đai, quản lý xây dựng vào chương trình giám sát của đơn vị mình.

Đối với công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, từ năm 2019 đến nay, Ban Thường vụ Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã kiểm tra, giám sát 11 Đảng bộ xã, thị trấn và 11 đồng chí là phó bí thư, chủ tịch UBND xã, thị trấn. Đồng thời, đã xem xét, xử lý đối với các đơn vị, địa phương và người đứng đầu để xảy ra các vi phạm. Trong 3 năm qua, huyện đã kiểm điểm, xử lý kỷ luật 13 cán bộ, công chức và lãnh đạo UBND cấp xã để phát sinh nhiều vi phạm về đất đai, xây dựng, khoáng sản ở các xã An Viễn, Hố Nai 3, Bình Minh, Sông Trầu, Bắc Sơn và Hưng Thịnh.

Hiện nay, huyện đang tiếp tục xử lý một số vụ việc vi phạm trên địa bàn như: dự án Khu dân cư xã Đồi 61; các vi phạm về đất đai ở một số vị trí tại xã Hưng Thịnh; các vi phạm trong quản lý sử dụng đất tại xã Thanh Bình và xã Bình Minh; về vi phạm các quy định trong sử dụng đất tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn; về việc cắm mốc hồ Suối Đầm, xã Bàu Hàm.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, khoáng sản và trật tự xây dựng tại địa phương, Ban Thường vụ Huyện ủy Trảng Bom đã chỉ đạo UBND huyện, các ấp ủy Đảng, các ngành, ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt đầy đủ, nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đất đai và quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, các tổ chức, cá nhân và các tầng lớp nhân dân về các quy định của Trung ương, tỉnh và huyện về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Tổ chức công khai rộng rãi và triển khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, qua đó tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, người dân tiếp cận thông tin, nắm bắt cơ hội đầu tư, sớm triển khai các dự án đầu tư thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội cho địa phương.

Phát huy vai trò của các cơ quan chuyên môn tham mưu UBND huyện trong theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các địa phương phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định.

Tăng cường quán triệt cho cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về những điều đảng viên, công chức, viên chức không được làm. Những trường hợp nào tiếp tay cho vi phạm về quản lý đất đai, khoáng sản, trật tự xây dựng hoặc có hành vi tiêu cực trong thi hành công vụ thì xử lý nghiêm.

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn kịp thời phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm khi mới phát sinh. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất, san lấp mặt bằng, xây dựng nhà ở, công trình, vật kiến trúc trái pháp luật và khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép thì buộc khôi phục hiện trạng ban đầu theo quy định pháp luật; trường hợp không chấp hành thì cưỡng chế theo thẩm quyền.

Phát huy vai trò của HĐND, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể trong giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật về quản lý đất đai, khoáng sản và xây dựng của chính quyền các cấp và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Đồng thời, phát huy vai trò giám sát của nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền về những vi phạm trong quy hoạch, quản lý đất đai, khoáng sản, xây dựng để ngăn ngừa sự phức tạp có thể xảy ra

Nhận xét

Đăng nhận xét

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok