Thông tin mới nhất về Luật Đất đai sửa đổi tại Việt Nam 19/01/2024

19/01/2024 (0) Nhận xét

 Dựa trên thông tin mới nhất về Luật Đất đai sửa đổi tại Việt Nam, có thể thấy một số điểm nổi bật và quan trọng trong luật này, đã được thông qua vào ngày 18/1/2024 và sẽ có hiệu lực từ ngày 1/1/2025:

  1. Cập Nhật Bảng Giá Đất: Luật mới quy định việc ban hành bảng giá đất hàng năm, thay vì 5 năm một lần như trước đây. Mục đích là để bảng giá đất phản ánh chính xác hơn tình hình thực tế của thị trường đất đai.

  2. Thỏa Thuận Quyền Sử Dụng Đất cho Dự Án Nhà Ở: Luật mới cho phép thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc sử dụng quyền sử dụng đất đang có.

  3. Cấp 'Sổ Đỏ' cho Đất Không Giấy Tờ: Luật mới cũng đưa ra quy định cụ thể về việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là "sổ đỏ") cho các trường hợp đất không có giấy tờ nhưng không vi phạm pháp luật về đất đai.

  4. Cấu Trúc của Luật: Luật Đất đai sửa đổi bao gồm 16 chương và 260 điều, với các nội dung chính từ phát triển và quản lý quỹ đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, đến các quy định về đăng ký đất đai và cấp giấy chứng nhận.

  5. Tài Chính và Giá Đất: Luật cũng đề cập đến các vấn đề về tài chính đất đai và giá đất, cung cấp một khung pháp lý rõ ràng cho việc xác định và quản lý các vấn đề tài chính liên quan đến đất đai.

  6. Hệ Thống Thông Tin và Cơ Sở Dữ Liệu Quốc Gia về Đất Đai: Luật mới nhấn mạnh việc xây dựng và quản lý hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý và giám sát hiệu quả nguồn tài nguyên đất đai.

Luật Đất đai sửa đổi này được kỳ vọng sẽ đem lại những thay đổi tích cực và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian tới.

Nhận xét

Đăng nhận xét

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok