Thay đổi một số luật đất đai - Thông tư 09/2021/TT-BTNMT

29/09/2021 ( 0) Nhận xét
 Bắt đầu từ hôm nay 01/09/2021 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT bắt đầu có hiệu lực.
luat-dat-dai-trang-bom-land
 Chuyển mục đích sử dụng đất không cần xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhưng phải đăng ký biến động.

Gồm các loại đất sau đây:

 • Chuyển đất trồng cây hàng năm sang đất nông nghiệp khác gồm : đất sử dụng xây dựng nhà kính và các loại nhà khác phục vụ mục đích trồng trọt; xây dựng chuồng trại chăn nuôi gia súc, gia cầm ...
 • Chuyển đất trồng cây hàng năm khác, đất nuôi trồng thuỷ sản sang trồng cây lâu năm; chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất nuôi trồng thuỷ sản, đất trồng cây hàng năm; chuyển đất ở sang đất phi nông nghiệp không phải là đất ở.
 • Chuyển đất thương mại, dịch vụ sang các loại đất khác thuộc đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất cơ sở sản xuất phi ngông nghiệp; chuyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ...

Không cần bản sao CMND/CCCD/ Sổ hộ khẩu.

 • Khoản 5 Điều 11 Thông tư 09 quy định, trong trường hợp dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của các ngành, các lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực đất đai thì khi:
 • Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp Giấy chứng nhận mà có yêu cầu thành phần là bản sao CMND hoặc giấy chứng minh quân đội hoặc thẻ CCCD hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy tờ khác chứng minh nhân thân khác thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ sử dụng dữ liệu từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư mà không yêu cầu người nộp hồ sơ phải nộp các giấy tờ này để chứng minh nhân thân.
 • Với quy định mới này, bước sang 1-9 khi dữ liệu quốc gia về dân cư được chia sẻ và kết nối với dữ liệu của lĩnh vực đất đai thì người dân khi làm thủ tục cấp sổ đỏ sẽ không cần mang theo bản sao các loại giấy tờ: CMND, CCCD, sổ hộ khẩu…

Mã vạch sổ hồng.

 • Theo quy định hiện hành tại Điều 15 Thông tư 23/2014, mã vạch được in tại cuối trang 4 khi cấp sổ hồng, với cấu trúc MV = MX.MN.ST.
 • Trong đó, MX là mã đơn vị hành chính cấp xã nơi có thửa đất, được thể hiện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
 • Trường hợp cấp Giấy chứng nhận cho khu đất nằm trên nhiều đơn vị hành chính cấp xã thì ghi theo mã của xã có phần diện tích lớn nhất.Với thực tiễn nhiều huyện đảo là đơn vị hành chính cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã, Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 09/2021 quy định, trường hợp cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã thì mã đơn vị hành chính cấp xã (MX) được thay thế bằng mã của đơn vị hành chính cấp huyện theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ về danh mục và mã số các đơn vị hành chính Việt Nam.
 • Trường hợp cấp Giấy chứng nhận thuộc thẩm quyền của UBND cấp tỉnh thì ghi thêm mã của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo quy định vào trước mã của xã, phường, thị trấn nơi có đất hoặc trước mã của đơn vị hành chính cấp huyện nơi có đất đối với cấp huyện không có đơn vị hành chính cấp xã.

Quy định bồi thường chung cư.

 • Quy định bồi thường trong trường hợp chủ sở hữu căn hộ chung cư có nhu cầu tái định cư tại chỗ, thì hệ số bồi thường từ 1 đến 2 lần diện tích sử dụng căn hộ cũ. Nếu chủ đầu tư có có diện tích nhà đất tại địa điểm khác để bố trí tái định cư và chủ sở hữu có nhu cầu cũng được bố tri tái định cư theo cơ chế nêu trên. 

Thêm 2 trường hợp được cấp giấy CNQSDĐ.

 • Khoản 2, 3 Điều 1 Thông tư 09 bổ sung thêm trường hợp đăng ký biến động được cấp Giấy chứng nhận là:- Thửa đất được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận đối với trường hợp Giấy chứng nhận đã được cấp chung cho nhiều thửa. 
 • Thay đổi diện tích đất ở trong thửa đất có vườn, ao gắn liền với nhà ở do xác định lại diện tích đất ở theo quy định.

Thêm cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ

 • Nếu chủ sở hữu tặng, cho một phần/toàn bộ thửa đất đã cấp sổ đỏ để làm đường giao thông, thủy lợi hoặc công trình công cộng thì tìm hiểu Khoản 4 Điều 1 Thông tư 9/2021 sửa đổi, bổ sung khoản 16 Điều 18 Thông tư 23/2014 để biết thông tin chi tiết.
 • Khoản 5 Điều 1 Thông tư 09/2021 bổ sung cách ghi khi có thửa đất được tách ra để cấp riêng sổ đỏ: Trường hợp trên sổ đỏ đã cấp chung cho nhiều thửa đất, có thửa đất được tách ra để cấp riêng một sổ đỏ thì trên sổ đỏ đã cấp ghi "Thửa đất... (ghi số thửa, số tờ bản đồ) diện tích ... m2 được tách ra để cấp riêng Giấy chứng nhận; theo hồ sơ số... (ghi mã hồ sơ thủ tục đăng ký)".
Bài viết khác :

Nhận xét

Đăng nhận xét

Icon-Zalo Zalo Icon-Messager Messenger Icon-Youtube Youtube Icon-Instagram Tiktok